مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

نام و نام خانوادگیسمتمشخصاتتصویر
ابراهیم رحیمی زنگنهمدیر کل
تلفن مستقیم: 08338238373
پست الکترونیکی:
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
صدراله بابلیمعاون فرهنگی و مطبوعاتی
تلفن مستقیم: 08338238374
پست الکترونیکی:
صدراله بابلی
علی اکرم شبستریمعاون اداری و مالی
پست الکترونیکی:
علی اکرم شبستری
آرشام خرسندپورمعاون هنری و سینمایی
تلفن مستقیم: 08338238373
پست الکترونیکی:
آرشام خرسندپور
محسن کرمیانمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 08338244744
پست الکترونیکی:
محسن کرمیان
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) می‌باشد.